#230430
morsdreng

Mit svar er et forsøg på at forklare, hvad der kan være baggrunden for bankens krav om indlevereing af årsopgørelser og lønsedler for begge ægtefæller.

Det er en misforståelse hvis du tror, at der er faste regler for den dokumentation som en person skal indlevere for at kunne få en kassekredit, det afgørende er alene bankens egen kreditvurdering, som omfatter ansøgers/husstandens formue-, indkoms- og budgetforhold, engagemen-tets hidtidige forløb, kundens økonomiske adfærd og noget så subjektivt som tillid. At det alene er bankens afgørelse bekræftes af, at du ikke kan klage til Pengeinstitutankenævnet over et afslag, da det alene er bankens subjektive afgørelse. Men du kan selvfølgeligt klage til din bankrådgiver, hans chef og i sidste ende til bankens klageansvarlige – men blot ikke til Ankenævnet.

Har banken en viden om din økonomiske situation som kan begrunde et afslag?