#230424
test

prøv beregneren her . Det er nok det letteste.
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=a153fd97-6252-4058-ac3f-5a59079cbded

det er stod der på ældresagen

måske er der ikke en fastgrænse. Beregnerne er fra Boger.dk skulle nok være rimeligt seriøst-

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/b/bolig/boligstoette/beregning-af-boligstoette
Boligydelse
Boligydelse beregnes som forskellen mellem på den ene side 75 % af den årlige boligudgift, efter et tillæg på 6.800 kr., og på den anden side 22,5 % af husstandsindkomsten over en indkomstgrænse på 160.500 kr.

Man skal altid selv betale mindst 11% af husstandsindkomsten, dog mindst 17.000 kr.