#230350
morsdreng

Jeg kan supplerende oplyse, at Tinglysningsretten i forbindelse med tinglysning af dit skøde på ejendommen automatisk får besked fra det centrale personregister, hvis du indenfor de seneste 5 år har meldt flytning tilbage til en adresse i Danmark. Derfor vil dit skøde blive tinglyst med frist til at fremskaffe den nødvendige dokumentation for at du kan købe fast ejendom i DK uden myndighedernes forudgående tilladelse.

Derfor kan du lige så godt få den fornødne erklæring med i skødet fra starten. Det hverken kan eller må ejendomsmægleren – som er sælgers mand – hjælpe dig med. Du kommer derfor ikke uden om at måtte antage en advokat, som du også bør få til at gennemgå handelen INDEN du underskriver noget som helst og rådgive dig omkring finansieringen.

Der er andet og mere i spørgsmålet om adresse end hvad både du og de andre debattører har givet udtryk for.