#230342
morsdreng

Fra BOLIUS: “Er der ikke landbrugspligt på ejendommen, og benyttes ejendommen til bolig for familien, vil den normalt blive betragtet som en almindelig beboelsesejendom og indgå under de dertil knyttede skatte- og låneregler”.

Derfor vil ejendommen sandsynligvis kunne belånes som beboelsesejendom med 80% realkreditlån og 20% bankfinansiering MINUS de 5% der normalt kræves som egenkapital.

Kun banken og kreditforening som skal finansierer handelen kan foretage en autoriseret beregning af mulighederne og prisen for belåningen. Derfor bør du ikke lade dig nøje med de oplysninger som du kan få på dette forum. Som oplyst, er der også andre udgifter end de rene terminer. Din søn bør snarest kontakte den bank som han ønsker skal medvirke til finansieringen.