#230290
morsdreng

For både danskere og udlændinge, der ønsker at købe en fast ejendom i Danmark, gælder der et såkaldt bopælskrav. Bopælskravet indebærer, at man som udgangspunkt skal have enten fast bopæl i Danmark på købstidspunktet eller tidligere have haft fast bopæl i Danmark i sammenlagt 5 år. Reglerne om bopælskrav gælder alle typer af ejendomme i Danmark.

Køber du fast ejendom i DK, mens du har bopæl i udlandet, skal du derfor med sikkerhed afgive erklæring i skødet om, at du tidligere har haft fast bopæl i DK i mindst 5 år. Det samme kan være tilfældet, hvis du på købstidspunktet har en adresse i DK, da det ikke nødvendigvis betyder, at du også har fast bopæl i Danmark. I andre tilfælde kan du kun erhverve fast ejendom med myndighedernes tilladelse.

Et eksempel på erklæring i skødet: “Under henvisning til § 6 i lov om erhvervelse af fast ejendom erklærer undertegnede køber ved min underskrift på nærværende skøde herved på tro og love og under strafansvar efter straffelovens § 161, at jeg tidligere i et tidsrum af i alt mere end 5 år har haft fast bopæl i Danmark, nemlig i perioden 1967-1993.”

Hvordan mulighederne er for at finansieret købet af fast ejendom, når det faste ophold i Danmark først sker kort inden eller samtidig med erhvervelsen af ejendommen er en anden sag. Der vil sandsynligvis blive stillet krav om en egenkapital der er større end 5% af købsprisen.