#230276
test

5 sekunder google

Stiftelsesprovisioner, engangspræmier og lignende engangsydelser for lån, sikring af tilgodehavender eller kaution, som nævnt under a. – c., kan kun fradrages hvis løbetiden efter aftalen er mindre end 2 år

https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2047221