#230230
peter holm larsen

Hvor finder du retspraksis eller domspraksis eller lovgivning det støtter at der kan foretages udlæg i en bil man ikke er ejer af. Da bilen jo netop er registreret på ejeren tænker jeg det er helt utænkeligt at en fogde vil foretage udlæg heri og vil kunne få medhold heri ved domstolene.