#230172
morsdreng

Iflg. Finanstilsynets vejledning af 29.6.2016 må gældsfaktoren for kunder med almindelig god bonitet maksimalt udgøre
3,5 for kunder med ejerbolig, herunder fritidsbolig.
2,0 for kunder med andelsbolig – forudsat tilfredsstillende økonomi i andelsboligforeningen.

Med en årlig bruttoindkomst på 600.000 kr. svarer gældsfaktor 3,5 ved køb af hus/ejerlejlighed til 2.100 million, som skal korrigeres for din gæld til SU og din opsparing på 400 tkr. = netto ca. 360 tkr., hvilket giver en maksimal købspris for huset/lejligheden på 2.4 – 2.5 million.

Ovennævnte er en rettesnor/tommelfingerregel og dit budget med samtlige faste udgifter indregnet inkl. huset/lejligheden skal naturligvis ende ud i et rådighedsbeløb, som banken finder er tilstrækkeligt til husstanden og dokumenteret af dit hidtidige forbrug.

Det er ikke sikkert, at banken vil basere sin kreditgivning og -vurdering på et ansættelsesforhold af kun få måneders varighed. men vil vente til dit ansættelsesforhold kan betragtes som permanent, dvs. minimum til din prøverid er udløbet. Med det oplyste månedlige overskud bør du ikke have problemer med at bringe din SU-gæld ud af verden i løbet af samme periode, hvilket også tjener til at dokumentere dit budget.