#230156
morsdreng

Fælleseje eller formuefællesskab opstår KUN når man er gift, De 2 betegnelser er synonymer, har samme betydning og er et udtryk for den legale formueordning mellem ægtefæller, når intet andet er bestemt.

Som ugift kan man eje aktiver i SAMEJE, f.eks. et hus hvor begge står på skødet, en bil som er købt i begges navne eller en fælles bankkonto – men det er noget helt andet end fælleseje/formuefællesskab.

Lyder en bankkonto kun i dit navn, er det kun dig der kan hæve eller overføre penge fra kontoen, medmindre du giver andre fuldmagt eller overlader dit hævekort med koder til andre. Lyder kontoen på 2 navne, gav de 2 ejere tidligere indbyrdes hinanden fuldmagt til at hæve alene på kontoen. I dag er en sådan fuldmagt ofte indeholdt i den aftale som underskrives når kontoen oprettes eller i bankens almindelige bestemmelser. Da mange banker i dag ikke har nogen kassefunktion, kan der kun hæves i automater og med hævekort, hvilket gør det umuligt at forlange og kontrollere, at BEGGE kontohavere disponerer i fællesskab, når der hæves eller sker overførsel fra den fælles konto.

Det mest sikre er derfor, at I hver laver en opsparingskonto som i kun selv kan disponere over. Den enkeltes opsparing har betydning hvis den pågældende køber hus. Skal banken tage den samlede/begges opsparing i betragtning forudsætter det, at I køber huset i fællesskab.