#230132
morsdreng

At det skulle være en rigtig god situation hvis banken vurderer huset til 1.7 mio DKK. (det sidste vil være sjældent – men værd at tale med banken om), er direkte forkert.

Iflg. værdiansættelsesbekendtgørelsen § 4 gælder følgende: Er ejendommen ved ikke-tvangssalg handlet mellem uafhængige parter mindre end 6 måneder før tilbudstidspunktet, kan belåningsværdien ikke overstige kontantprisen ifølge købsaftale eller skøde opgjort i henhold til lov om formidling af fast ejendom, jf. dog stk. 2.

Personligt ville jeg ikke fæste lid til en rådgiver, som er uvidende om dette forhold.