#230106
test

det er jo i grund sjovt som man gang på gang kan få bekræftet hvorfor og hvordan en boble kan opstå.- Den opstår jo når flertallet af dem der agere på et marked har glemt den sidste lavkonjektur. I min leve tid har vi set mere ind en krise der har haft stor betydning på huspriserne. Vi har set boliger der er faldet til nul kroner i værdi. Der er virkeligt huse også i dag, der ikke kan sælges. Og så at sige en pulje af huse der kun kan sælges i en højkonjunktur .

alle realkredit giverne har forskellige bidragsatser efter belåning grad fordi der er en ganske reel risiko for tab ved en høj belånings grad. Det har intet med EU at gøre.

Du må gerne være irriteret og risiko blind men det ændre intet.