#229924
thsv

Ideen med et banklån på toppen til at afbøde afdragene er da en fin ide.
Husk dog her at Jyske F1 koster 6.500+1.660+3000 kr at oprette fopr de 200.000 kr, så allerede de første 11.000 kr er jo brugt inden I ser en krone.
Og at banklånet skal betales tilbage, men ideen er måske brugbar, hvis økonomien er lidt stram her og nu.

Måske jeres bank kan tilbyde noget prioritetslån som 2. prioritet, der er billigere i oprettelse, da renten jo er beskeden ved et lån på kun 200.000 kr.

De oventstående over 11.000 kr modsvarer jo næsten 17.000 kr i renteudgifter, så måske et lån uden pant selv til 5-6% kan næsten konkurrere, specielt hvis der er tale om prioritetslån, hvor indestående modregnes til samme rente.