#229894
morsdreng

Den gratis gældsrådgivning kan lige så lidt som andre trylle.

Men du kan selv vælge at gøre det samme som gældsrådgivningen sandsynligvis vil gøre i denne situation. Skriv til din mors kreditorer og oplys om din mors situation, at hendes eneste indtægt er folkepensiont + ATP, at hun nu er blevet syg og oplyst hvad hun månedligt har udbetalt i folkepension og ATP efter skat, hvor meget hun betaler i husleje (når evt. boligstøtte er fratrukket) el og varme og hvor stort et beløb hun herefter har tilbage til dækning af sine leveomkostninger/rådighedsbeløb. Oplys også størrelsen på hendes samlede gæld, så kreditorerne kan se, at hun ingen chance har for at forrente eller tilbagebetale sin samlede gæld.

Ejer din mor hverken fast ejendom, bil eller andre ting af værdi, bør du også oplyse, at hun ikke ejer udlægsegnede aktiver og derfor vil afgive insolvenserklæring hvis hun indbringes for Fogedretten, hvorfor du henstiller til kreditorerne at undlade dette.

Slut af med at oplyse, at din mor gerne vil betale sin gæld, men at dette desværre ikke er muligt når hendes eneste indkomst er folkepension og ATP.

Til din orientering, regner man i en offentlig gældssanering med et mdl. rådighedsbeløb til en person på 6.290 kr. NÅR udgifterne til husleje, minus evt. boligstøtte, el, vand, varme m.m. er betalt. Beløbet skal dække kost, tøj, uforudsete udgifter, gaver, forsikringer, licens m.m. ER din mors rådighedsbeløb mindre end 6.290 kr. – hvilket den sandsynligvis er – har hun INGEN reel betalingsevne, hvilket også vil stå klart for hendes kreditorer.

Teoretisk kan hun også være et emne for offentlig gældssanering, men det forudsætter, at hun ikke har stiftet ny gæld de sidste ca. 3-5 år. Dit indlæg tyder desværre på, at dette har været tilfældet.