#229780
morsdreng

Det er ikke sikkert at en udlejning som enkeltværelser vil få nogen positiv betydning for din banks og Totalkredits syn på sagen. Der er trods alt tale om en omgåelse af lejelovens begrænsninger i adgangen til at opsige en udlejet ejerlejlighed, som muligvis også kan være i strid med ejerforeningens vedtægter. Derudover vil udlejningen som enkeltværelser give sine helt egne problemer, f.eks. i relation til behovet for genudlejning, kraftigere nedslidning af lejligheden, beskatning af dine lejeindtægter m.m.. I øvrigt vil dit opsigelsesvarsel være på 3 måneder, da værelserne ikke udgør en del af din beboelseslejlighed.

Som allerede oplyst, har andre banker ikke nødvendigvis samme syn på sagen som din nuværende bank. Købet af en ejerlejlighed med henblik på udlejning – enten samlet eller som værelser – indeholder imidlertid mange problemområder, både i henhold til opsigelse af lejerne, lejefastsættelse, indgåelse af lejekontrakt, beskatning, ejerforeningens vedtægter og meget meget mere, som du i egen interesse bør drøfte med din advokat inden du går videre med sagen og kontakter enten din nuværende eller andre banker.

Det er ikke sikkert at dine planer kan gennemføres eller er en god idé.