#229752
morsdreng

I modsætning til tidligere, skal der nu stilles bankgaranti for købers betaling af (rest-) købesummen for et huskøb ganske få dage efter købsaftalens underskrift. Hvis der ikke stilles garanti kunne sælger tidligere først konstatere, om køber kunne betale købesummen når denne skulle betales typisk ved skødes underskrift, som ofte var aftalt til først at skulle finde sted 14 dage før selve overtagelsesdagen.

Derfor er det i dag helt almindeligt, at køber skal stille en bankgaranti for købesummen i forbindelse med et huskøb og behovet bliver absolut ikke mindre af, at der er tale om et projektkøb, hvor bygherren/sælgers finansieringen af projektet sandsynligvis er betinget af, at et antal af lejlighederne er solgt inden byggeriet kan påbegyndes.

At Nordea vil stille en bankgaranti på 2.5 million med en løbetid på ca. 2 år for kun 1.500 kr. lyder usandsynligt. Opmærksomheden henledes på, at garantiprovision ofte beregnes pr. påbegyndt kvartal og at oplyste % kan være enten pr. kvartal eller årsbasis. Tidligere var “normal prisen” 1,5% pr. år eller 3/8 % pr. påbegyndt kvartal, men andet kan selvfølgelig aftales.

At projektkøberens advokat vil være i stand til at undgå garantistillelsen er usandsynligt. Til gengæld har projektkøber virkelig brug for en advokat til at gennemgå selve købet, købsaftalen og handelens øvrige papirer, hvilket også bekræftes at http://www.bolius.dk artikel om projektkøb af ejerlejligheder, hvori der også oplyses årlige priseksempler for en bankgaranti på mellem 3.000 – 30.000 kr. pr. million.