#229610
Michael

Forskellen skyldes, at der sker rentetilskrivning hvert kvartal og ikke kun én gang om året. Det svarer i princippet til at betale renter af renter og derfor er ydelsen højere end din beregning