Forside Fora Privatøkonomi Gældshæftelse Gældshæftelse

#229588
morsdreng

Hovedreglen er, at du kun hæfter for gæld som du selv har stiftet (f.eks. køb af varer og tjenesteydelser) eller hvor du har underskrevet et gældsbrev som ene- eller meddebitor eller eventuelt som kautionist. Der findes kun ganske få undtagelser fra denne hovedregel, hvoraf ingen er aktuelle her.

Der er absolut intet mærkeligt i at du ikke har medunderskrevet det nye lån. Det usædvanlige er, at du hæfter for et lån i en ejendom som du ikke ejer. Det vil man normalt fraråde, idet du i så fald kun skal betale hvis det går galt, uden at have nogen ret til et evt. overskud når ejendommen sælges. Det vil dog blive modificeret, når/hvis boet skal deles og der er alm. formuefællesskab i ægteskabet.

Er du meddebitor på din ægtefælles realkreditlån hæfter du solidarisk for HELE gælden og ikke kun som du oplyser for ½-delen. At I ikke har fælles økonomi og ikke bor sammen, er uden betydning for sagen

Ingen her kan hjælpe dig, for det vil blive rent gætteværk. Har kreditforeningen overset at du var meddebitor på det gamle lån og dermed ikke fået din underskrift på det nye lån? Er det dig som har glemt at du har underskrevet 2% lånet tilbage i 2015? Eller har du givet din ægtefælle fuldmagt til at underskrive 2% pantebrevet? Eller har du eventuelt overladt hende din NEM-ID med tilhørende koder og nøgler?

Der er kun en ting at gøre og det er at kontakte kreditforeningen og få fremlagt dokumentation for, at du medhæfter på lånet, som du nu oplyser er omlagt for 3 år siden og ikke for nyligt, som dit første indlæg ellers kunne tyde på.