#229554
morsdreng

At holde oplysninger skjult i forbindelse med en låneansøgning er ikke kun dumt – der er også kriminelt.

Det kan du læse mere om i Staffelovens § 279. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.

Jeg kan kun opfordre Mybanker til at slette dine indlæg og andre debattører til at undlade at besvare dine indlæg