#229524
René Poulsen (3)

Har du husket, at det er obligationsgælden, som skal ganges med kursen? Kun hvis det beløb bliver større end kontantgælden, er det et kurstab.
Alternativt kan man pari-straksindfri et F1 lån.
Så skal der betales differencerenter frem til refinansieringstidspunktet.
Hvis lånet er i Totalkredit er differencerenten 1,95 % p.a.
Det beregnes også af obligationsgælden, men hvis den er 2,3 mill koster det 44.850 kroner, som kan trækkes fra i skat.
Hvis skatteværdien er 29 % bliver nettoudgiften 31.843 kroner.
Er der kun 1/2 år til refinansiering er udgiften det halve osv.