#229492
test

tjo og nu fremgår det hverken af skrivet fra Anna1234 hvor langt nu er i det forløb, men det fremgår sjovt nok at der ikke er tale om en ejendom. 🙂

men da vi nu er gået igang med diskussion skal vi da så sandelig læse det hele ikke.


I en bodelingsoverenskomst aftales det, at den ene skal overtage hus/lejlighed, men en eller flere kreditorer accepterer ikke debitorskiftet. Uanset at en eller flere kreditorer ikke accepterer et debitorskifte, kan den person som efter bodelingsoverenskomsten overtager huset og gælden, og dermed også betaler alle renteudgifterne, foretage fradrag for alle renter, uanset at der er solidarisk hæftelse for lånet. Se SKM2016.598.BR.”

Så et rente fradrag kan også efter en skilsmisse, gives til den der betaler renterne uanset om den solidariske hæftelse består-

Men vi er da enig om at hun skal tag en snak med nogle professionel rådgivning i stedet for nogle tilfældige tosser på internettet.

Og ja jeg mener stadig det må være den der betaler renterne der skal ha fradragsretten.