#229486
morsdreng

Tja – der er netop så meget. I stedet for at referere til de første linjer i SKATS vejledning, havde det været beder om du havde læst det hele. Heraf fremgår netop, at det afgørende er hvem der hæfter for gælden.

“Når de særlige regler for ægtefæller ikke mere skal anvendes, fordi de tidligere ægtefæller er blevet skilt eller separeret, skal renteudgifter derimod fratrækkes hos den person, som hæfter for gælden, uanset hvem der har betalt renterne.

Når ægtefællerne er blevet separeret/skilt, er det SKATs opfattelse, at det er en forudsætning for, at den ægtefælle, som bliver boende i huset/lejligheden, kan fradrage hele renteudgiften, at der indgås en bindende aftale om dette mellem de tidligere ægtefæller. Denne aftalebør være skriftlig og underskrevet af begge parter.

Der gælder ikke særlige regler for ugifte samlevende. Det afgørende for fordeling af rentefradrag mellem ugifte samlevende er, hvem der hæfter for gælden. Hvis begge står som debitor, og der er solidarisk hæftelse, kan hver fradrage 50 pct. af renteudgifterne. Det er uden betydning, hvem af de ugifte samlevende, der ejer den ejendom, som lånet er brugt til at købe og som er stillet til sikkerhed”