#229452
morsdreng

De nærmere betingelser for frigivelse af salgssummen/det deponerede beløb fra salget af din ejerlejlighed fremgår af købsaftalen.

Den der berigtiger handlen og tinglyser skødet må først frigive det deponerede beløb til sælger, når betingelserne herfor er opfyldt. Det forudsætter, at overtagelsesdagen er passeret og at købers skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger. At den der berigtiger handelen, typisk købers advokat eller sælgers ejendomsmægler, har lov til at bruge af det deponerede beløb er der intet mærkeligt i. Det er
netop forudsætningen for at man bl.a. kan indfri de lån i ejendommen som køber ikke skal overtage og dermed også den altafgørende forudsætning for at købers skøde kan blive tinglyst uden retsmærkninger og for at du som sælger kan få frigivet den resterende del af købesummen. Anmærkningsfrit skøde vil ofte først foreligger op til flere uger efter selve overtagelsesdagen.

At Nykredit som långiver har en rolle i forbindelse med frigivelse af det deponerede beløb kan næppe passe.

Kontakt den der berigtiger ejendomshandlen og få den pågældende til at foretælle dig hvordan det forholder sig, for dit indlæg bærer mere præg af misforståelser og manglende kendskab til området end af et reelt problem, som skal læses ved at indgive en stævning og dermed starte en cuivil retssag.