#229442
morsdreng

Bankens beregning af rådighedsbeløb efter køb af hus er bl.a. baseret på jeres oplysning om forventet indkomst og det fremgår sandsynligvis også, at I selv skal gennemgå beregningen for at sikre at denne er rigtig. I har selv et medansvar for rigtigheden af jeres budget, også selv om dette er udfærdiget af banken.

Som udgangspunkt hæfter en rådgiver for de fejl som denne måtte lave. Men ifølge retspraksis gives der kun erstatning for tab som er en følge af fejlen og IKKE for jeres bristede eller skuffede forventninger. Har banken f.eks. på grundlag af jeres beregnede løn efter skat fejlagtigt oplyst jer et rådighedsbeløb på 10.000 kr., som rettelig kun er på 5.000 kr., har i set med Rettens øjne fået skuffet jeres forventninger, men I har juridisk set IKKE lidt noget tab, for det rigtige rådighedsbeløb har altid kun været på 5.000 kr. Se afgørelse 273/2012 fra Pengeinstitutanke-nævnet

Ifølge afgørelser fra Pengeinstitutankenævnet, kan der opstå et erstatningsberettiget tab, hvis I bliver nødt til at sælge huset med tab, fordi I ikke kan klare jer for det faktiske rådighedsbeløb. Men så længe I beholder huset, er det kun tale om bristede forventninger.

Ovennævnte bør dog ikke afholde jer for at gå til bankens klageansvarlige med henblik på evt. at få en kulancemæssig godtgørelse. Fører dette ikke til et positivt resultat, er der ikke andre muligheder end at gå til Pengeinstitutankenævnet og Domstolene hvor resultatet – så længe I beholder huset – er sikkert, ingen erstatning for bristede forventninger.