Forside Fora Privatøkonomi Rentefradrag, hvor x er ophørt med at betale til fælles forbrugslån Rentefradrag, hvor x er ophørt med at betale til fælles forbrugslån

#229440
morsdreng

Iflg. SKATS praksis følger rentefradraget hæftelsen uanset hvem af skyldnerne der faktisk betaler renten.. Så længe i begge hæfter solidarisk for lånet vil banken indberette ½-delen af renten på hver af jer.

Betaler du faktisk hele gælden vil du, som du selv er inde på, have et regreskrav mod din ex. og kan derfor kræve at han betaler/godtgør dig “sin” ½-del.

Du mister IKKE din regresret mod din ex. ved som solidarisk hæftede meddebitor at indfri jeres fælles lån. Da det alligevel er dig der betaler det hele, vil det løse problemet med rentefradraget, Men tal med en advokat om det praktiske, så det bliver gjort rigtigt.