#229388
Manfred

Hej Mors Dreng.

Jeg takker for dit input.

Vi er bekendt med vores egne vedtægter og ved derfor godt, at vi skal have et absolut flertal på en ekstraordinær generalforsamling. Derfor efterspurgte jeg heller ikke hjælp til den slags.

Jeg ville blot gerne have eventuelle fordele og ulemper listet vedrørende fælleslån til et større projekt, så vi kan drøfte dem rettidigt, inden vi går videre.

Du nævner flere gange, at jeg ikke selv bør søge råd. Nu er det sådan, at jeg repræsenterer bestyrelsen og dermed foreningen. Jeg sidder ydermere i det udvalg, som arbejder med dette projekt. Jeg har derfor svært ved at se, hvad der er forkert i dette opslag? Det er lidt svært for 10+ mennesker at komme med et fælles indlæg i dette forum, hvorfor jeg gjorde det – på vegne af bestyrelsen.

Naturligvis søger vi bistand fra professionelle og handler altså ikke blot ud fra dine kloge ord. Det kan du være helt sikker på. Og ja, det er noget, jeg selv påtænker at gøre – med et par af de andre fra bestyrelsen. Også selvom du mener, det ikke er noget, jeg bør gøre. Jeg bør pointere, at vi anså det for fornuftigt at åbne op for gratis input herfra i troen om at jo mere viden om emnet, jo bedre.

Så igen takker jeg for dit indlæg.