#229386
morsdreng

Det er bestyrelsen – og ikke dig som bestyrelsesmedlem – der bør søge sagkyndig bistand i forbindelse med ejerforeningens påtænkte køb af en parkeringskælder.

Ejerforeningens køb af en parkeringskælder rejser mange andre spørgsmål end blot om købet skal finansieres ved ejerforeningens optagelse af lån eller ved indbetalinger fra de enkelte ejere. I øvrigt er det muligt for de enkelte ejere at få fradrag for “deres del” af renten på et lån som ejerforeningen har optaget.

Bestyrelsen kan IKKE beslutte købet alene. Det kræver 2/3 flertal på en forudgående generalforsamling. Hvordan bliver ejerforeningen registreret som ejer af parkeringskælderen? skal den sammenlægges med den eks. ejendom og hvordan skal købet tinglyses? Er det sand-synligt at hver enkelt ejer vil “ofre” mere end 100 tkr. på parkeringskælderen – også selv om de ikke har bil eller der evt. ikke er plads til alle bilerne i kælderen. Ifølge normalvedtægten hæfter de enkelte ejere af lejlighederns udadtil solidarisk og indbyrdes prorata for ejerforenin- gens gæld. I bør derfor finde ud af, hvad der gælder i netop jeres ejerforening. En solidarisk hæftelse for 2,3 millioner til købet af en parke-ringskælder er ikke noget man bør tilstræbe og slet ikke, hvis man ikke har bil eller der ikke er plads til alle ejeres biler i kælderen.

Ovennævnte er kun en lille og hurtig opremset liste over de problemer der skal afklares inden beslutningen tages. Bestyrelsen/foreningen – og ikke du – bør søge juridisk bistand