#229304
TogJ

Hej, Håber at nogen vil afklare dette spørgsmål.
I indlæg længere oppe af den 18/9-2013, står der i punk 3:
3. Der skal være tale om et reelt gældsforhold, hvor pengene overføres til låntageren.
.
Vi har som forældrekøb for nogle år siden købt en lejlighed, som vi nu overvejer at sælge til vores barn.
Hvis vi her laver et gældsbrev på salgsbeløbet, vil der jo ikke være tale om en reel pengeoverførsel, men en gæld i form af salgsværdien på lejligheden noteret på skødet, der underskrives ved handlen.
Vil dette være OK i forhold til skattevæsenet?