#229286
morsdreng

Dette forum IKKE et sted hvor du kan finde privatpersoner som er villige til at låne dig penge, se debatreglernes pkt. 6.

Når det er sagt, behøver du slet IKKE fraflytte din lejede bolig blot fordi denne er blevet sat til salg. Så længe du betaler din leje til tiden og opfører dig ordentligt, er du som lejer reelt uopsigelig. Lejemålet kan KUN opsiges med 1 års varsel og oven i købet KUN, hvis ejeren/udlejer selv skal flytte ind i boligen og det gælder uanset om opsigelsen sker af den nuværende eller kommende ejer af boligen.

Iøvrigt er det af mange grunde en dårlig ide at låne privat, renten er højere end i pengeinstitutter og området er udenfor enhver offentlig kontrol. Skal du låne penge til indskud, er et lån i et pengeinstitut eller et kommunalt lån til indskud i en almén bolig en bedre løsning.