#229118
morsdreng

Oplysningerne fra diverse debattører om, at huset kan købes efter reglerne for en familiehandel til ejendomsværdien minus 15% er IKKE korrekt. Denne regel gælder kun ved salg til sælgers arvinger og disses nære pårørende. Aktuelt oplyses sælger at være ”fjern familie”, og derfor er hverken køber eller sælger omfattet af den personkreds som SKAT accepterer kan sælge eller erhverve fast ejendom til ejendomsværdien +/- 15%.

Når man køber fast ejendom skal man være klar over, at man anskaffer sig fremtidige udgifter, som man kun kan slippe af med ved at sælge huset igen, hvilket vil udløse både handelsomkostninger og udgifter til en eventuel ejendomsmægler. Kan huset ikke sælges eller et det svært sælgeligt, kan det ende med at blive en dødvægt som kan forhindre eller begrænse ejerens planer for fremtiden. Hvorfor vil din fjerne familie i øvrigt sælge huset for kun 135.000 kr., er det fordi huset ikke kan sælges til markedsprisen? I værste fald kan du risikere, at du slet ikke køber huset billigt, men blot overtager sælgeres problem.

Panthaverne kan muligvis acceptere at huset sælges uden at deres pant bliver fuldt indfriet, men dette forudsætter sædvanligvis at huset sælges til markedsprisen i fri handel. Panthaverne vil derimod næppe acceptere, at deres pant ikke bliver indfriet fuldt ud, blot fordi sælgerens fjerne slægtning skal erhverve et billigt hus.

Du har tydeligvis brug for kvalificeret rådgivning som du ikke kan få på dette forum. Du oplyser intet om at der medvirker mægler, og der skal derfor bruges sagkyndig assistance til bl.a. udfærdigelse af købsaftalen og berigtigelse af handelen. Inden du kaster dig ud i udgifter til rådgivning bør du sikre dig, at panthaverne kan acceptere at huset sælges til dig for 135.000 kr. Du kan indhente en tingbogsoplysning på http://www.tinglysning.dk, og bede sælger fremlægge panthavernes skriftlige accept på at huset kan sælges til dig for 135.000 kr.