#228954
morsdreng

Der er indgået en bindende handel når både sælger og køber har underskrevet købsaftalen. Det fremgår ikke klart af dit indlæg, om sælger også har underskrevet købsaftalen. Skøde er kun noget man laver for at handelen kan tinglyses.

Ifølge. “forbrugerbeskyttelsesloven” har KØBER en fortrydelsesret på 6 hverdage. Derudover kan der i købsaftalen være medtaget forbehold om at aftalen er betinget af KØBERS advokats eller banks godkendelse inden i en nærmere angivet frist. At sælger underskriver med forbehold af sin advokats eller banks godkendelse er teoretisk muligt, men ikke sædvanlig.

En mere nærliggende forklaring på problemet er nok, at sælger skylder mere på ejendommen end hvad han kan indfri med provenuet fra salget til dig. Er dette tilfældet, kan ejendommen kun sælges med panthavernes tilladelse/accept og hvis dette ikke er muligt, er eneste løsning tvangsauktion, hvor gælden med prioritet udover budsummen vil blive slettet.

Er der indgået en bindende aftale/handel kan der gøres et erstatningskrav gældende mod den som ikke opfylder aftalen. Er ejendommen overbelånt og skylder sælger mere end hvad huset kan sælges for, får du næppe noget ud af et erstatningskrav mod sælger. Det kan heller ikke udelukkes at du kan have et erstatningskrav mod mægler, idet denne ikke bør medvirke til et salg som ikke kan dække gælden i ejendommen UDEN en forudgående accept fra de udækkede panthavere.

Sagen er for alvorlig og hastende til at du kan få råd på dette forum. Kontakt omgående en advokat med kendskab til ejendomshandel som kan tage sig af det videre forløb.

PS. Du har 3 mdrs opsigelse på din lejlighed, som du derfor først skal fraflytte den 1.6. så du kommer ikke til at skulle bo på gaden. Du kan evt. overveje at tilbagekalde din opsigelse, hvis muligt.