#228946
morsdreng

Når pengene er indsat på en børneopsparingskonto tilhører pengene børnene – da indeståendet er en gave fra dine svigerforældre til børnene. En børneopsparing kan kun oprettes i barnets navn og vil derfor også blive udbetalt til barnet når bindingsperioden udløber, tidligst når barnet fylder 14, senest i det år hvor det fylder 21. Men prøv at google “børneopsparing”, hvor du kan finde de nærmere betingelser og regler for denne slags konti.

Det beløb som dine svigerforældre har indsat på kontoen har INTET med hverken arv eller deres kommende dødsbo at gøre. Pengene er “urørlige” og kan kun hæves af kontohaveren/barnet. Er barnet umyndigt, dvs. under 18 år, når bindingsperioden på børneopsparingskontoen udløber, er forældrene værger for barnet, men det giver IKKE forældrene ret til at bruge kontoens indestående til udgifter som ikke vedrører barnet, sker det alligevel er forældrene eller den pågældende forældre erstatningsansvarlig overfor barnet. Er banken vidende om at indeståendet ikke kommer barnet til gode , f.eks. fordi idet bliver brugt til at inddække forældrenes overtræk eller lån, kan barnet kræve at blive holdt skadesløst af banken, hvilket bekræftes af afgørelser fra Pengeinstitutankenævnet.