#228884
morsdreng

Har banken godkendt købet af den aktuelle bolig under den forudsætning, at jeres nuværende bolig blev solgt, kan banken ikke uden videre ”løbe fra” en sådan aftale.

Det afgørende er imidlertid, om du/I kan bevise/dokumentere, at banken har godkendt det nye boligkøb under forudsætning af, at den nuværende blev solgt og at både salget og køber – også beløbsmæssigt – er omfattet af godkendelsen og at forudsætningerne herfor er opfyldte.

Inden du kaster dig ud i udgifter til en advokat, bør du kontakte bankens klageansvarlige og forelægge denne din dokumentationen for, at banken har godkendt boligkøbet under den forudsætning, at jeres nuværende bolig blev solgt.

Hvis dette ikke fører til et for dig positivt resultat, kan du kontakte en advokat, som kan forelægge din situation, argumenter og dokumen- tation overfor banken.

At gå til pengeinstitutankenævnet vil først føre til et resultat længe efter overtagelsesdagen for jeres nye bolig.

Ovennævnte er med forbehold, for dit indlæg er på visse områder uklar og svært forståeligt.