#228812
morsdreng

Fordi 2 andelslejligheder i samme forening får den samme ejer, bliver de IKKE automatisk til én lejlighed.

Du har sikkert glemt at oplyse, at du vil sammenlægge de 2 andelslejligheder til én.

For at dette kan lade sig gøre, skal du have tilladelser fra andelsboligforeningen, den lokale kommune og byggetilladelse m.m. Sammenlægges 2 selvstændige matrikelnumre som begge er belånt, skal lånenes indbyrdes prioritetsmæssige placering i den nu sammen-lagte ejendom løses, hvilket også må gælde, når 2 andelslejligheder, som begge er belånt i Andelsboligbogen, sammenlægges.

En løsning kunne være, at evt. gæld i lejlighed nr. 2 aflyses så lejligheden dermed bliver gældfri, og at du herefter venter med at tinglyse det nye lån indtil lejlighederne ER blevet sammenlagt. Når dette er sket skylder du stadig 600.000 kr. til Nordea, og et lån i et andet PI kan derfor kun få prioritet i den sammenlagte lejlighed EFTER lånet til Nordea, hvilket sandsynligvis ikke vil lette finansieringen.

Da du sandsynligvis allerede har brugt rådgiver i forbindelse med din plan om sammenlægning af andelslejlighederne, bør du også søge dennes råd i forbindelse med finansieringen af købet af andelslejlighed nr. 2

Om du må have lån fra 2 forskellige PI i den sammenlagte andelslejlighed er derfor dit mindste probnlem