#228760
morsdreng

For at du kan låne yderligere 200.000 kr. i friværdien i dit hus, skal din samlever blive medejer af dette med den konsekvens, at han hæfter solidarisk sammen med dig for den samlede gæld, UDEN udsigt til at få del i friværdien. At påtage sig en risiko uden også at få del i ”gevinsten” er ikke rimeligt og kan kun frarådes.

Din samlever kan kun blivemedejer af dit hus, hvis han køber en del af dette. Hvis I skal eje huset i såkaldt lige sameje, skal han medhæfte for gælden og betale dig ½-delen af friværdien eller ca. 500.000 kr. Skal han kun eje en mindre del af huset, f.eks. 25% eller 50%, skal han betale dig tilsvarende mindre. Købesummen kan erlægges ved kontant betaling eller ved at du lader hele eller en del af købesummen stå som et pantebrev i huset og vil gøre en aftale om fordeling af provenuet ved salg unødvendig.

Du bør kontakt en advokat for at få rådgivning om, hvordan din samlever kan blive medejer af dit hus og for at få lavet en såkaldt ”samejeoverenskomst”, hvor jeres indbyrdes ”spilleregler” for det ejerskabet og dettes opløsning aftales på forhånd..

Et alternativ til din samlevers hæftelse for den samlede gæld i huset kan være, at I sammen optager et lån på 200.000 kr.