Forside Fora Bolig og realkredit Gruppeliv Gruppeliv

#228658
morsdreng

Når i skylder banken 500.000 kr. efter salg af bolig, vil banken naturligvis have sikkerhed for sit tilgodehavende og her er livsforsikring og kaution de eneste muligheder, når i ikke længere ejer fast ejendom eller andre værdier.

Teoretisk kan banken acceptere at få pant i de livsforsikringer som er indeholdt i jeres pensionsordninger, naturligvis forudsat at de kan pantsætte og at banken accepterer øvrige vilkår. Men hvis I ikke kan overbevise banken om, at dette er tilfældet, er det ikke noget at gøre. Pengeinstitutankenævnet kan hverken pålægge en bank at udlåne penge eller at tage en bestemt sikkerhed, men en henvendelse til bankens klageansvarlige kan måske løse op for sagen.

MEN da banken allerede HAR lånt jer pengene, er det meget begrænset hvad den kan gøre jer, hvis I ikke kan eller vil tegne andre livsforsikringer end dem i allerede har. Men det bør være den sidste løsning, da den indeholder et moment af “højt spil,”

Anmod derfor i første omgang banken om at præciseret skriftligt, hvorfor den ikke er tilfreds med de tilbudte forsikringer og tag så sagen derfra.