#228652
morsdreng

Mon ikke spørgeren med underholdsbidrag mener børnebidrag?

Da det offentlige ikke kan udbetale ægtefællebidrag forskudsvis men kun kan hjælpe med opkrævning og inddrivelse af bidraget, kan det umuligt være indeholdt i den af spørgeren oplyste gæld til det offentlige på 700 tkr.