#228548
test

kudus, Det er helt almindelig risiko vurdering at man både ser på sandsynligheden for en hændelse og konsekvensen.

e.g.- dine penge er ikke sikker i nogen dansk bank hvis den danske stat og indskyder garantifonde går konkurs.

Det kunne lede til at man flyttede alle sinde penge til udlandet eller sætte dem i guld som man gemmer i haven. . Men dels er det ikke mere sikkert og går den danske stat rabundus har vi nok helt andre og større problemer.

jeg undre mig altid over denne indskyder garanti diskussion. Sæt da pengene i Nordea eller Danske Bank. Ja hvis de går konkurs har du mistet alt over 100.000 euro, men hvor sandsynligt er det? Tæt på nul og så det nok i forbindelse med at danmark er ophørt med at fungere som stat og samfund.

Og ja man kan finde en eller anden pasus et eller andet sted i en kontrakt der rent teoretisk og under nogle meget specielle forhold udgør en risiko. Det diskutere man så igennem med den erhvervjurist man har på sagen og træffer en beslutning ud fra den faktiske kombination af risiko og sandsynlighed.

Og jo i mit prioritets lån var der også sådan et lille fnyg et eller andet sted. Det diskuterede jeg igennem og accepterede da det ikke kommer til at blive brugt. Så det er ikke noget problem.

Det er rigtigt fint ikke at stole på bankerne men det skal heller ikke blive til forfølgelses vandvid.

Min strategi har altid og er stadig at begrænse min exponering og det gør du ved at afvikle gæld.

Så det kan godt være du hverken har brug for rådgivning eller vil lytte til den. Det er dit valg