#228538
morsdreng

Larsen1234 dine planer om at indregistrere din gældfrie bil til en værdi af 90.000 kr. i en anden persons navn løser IKKE dit problem, da det IKKE er tale om en reel handel og bilen blot bringes i “kreditorly” hos en såkaldt “stråmand”. Da konstellation ikke er reel fordi du fortsat er den faktiske ejer af bilen, vil den IKKE afholde fogedretten fra at foretage udlæg i din bil.

I fogedretten bliver du under strafansvar pålagt at tale sandt. “Glemmer” du at oplyse om bilen og evt. andre udlægsegnene aktiver eller oplyser du i strid med sandheden, at bilen er solgt kan du i værste fald risikere fængsel i 1-2 uger.

En offentlig gældssanering ville kunne bringe en løsning på din gæld, men er næppe mulig, når friværdien i bilen er på hele 90.000 kr. Kontakt en advokat for at få drøftet dine muligheder, det kunne være at dine kreditorer vil medvirke til en akkordmæssig løsning hvor du til fuld og endelig afgørelse betaler et engangsbeløb som finansieres ved optagelse af lån i din gældfrie bil. Kan det lade sig gøre, er det en mere reel løsning end den du har planer om.