#228536
morsdreng

En registrering i RKI/Experian slettes efter 5 år uanset størrelsen på gælden. Selv om registreringen er bortfaldet efter 5 års forløb, vil du fortsat skylde pengene til kreditor med alt hvad dette indebærer i form af rykkere og indbringelse af gælden for fogedretten, hvor der kan foretages udlæg i dine eventuelle udlægsegnede aktiver.

Hvornår selve gælden forældes afhænger af hvilken gæld vi taler om. Gæld til pengeinstitutter forældes altid efter 10 år, regnet fra det tidspunkt hvor gælden kunne kræves betalt/er opsagt til fuld indfrielse, mens fakturakrav og renter forældes efter 3 år, regnet fra det tidspunkt hvor de skulle have været betalt. Får kreditor din underskrift på en skylderklæring/frivilligt forlig eller bliver hans tilgodehavende hos dig fastslået ved dom eller betalingspåkrav opstår der en ny forældelsesfrist på 10 år.

Den 10 årige forældelse for gæld til et PI eller iht. skylderklæring/dom eller betalingspåkrav afbrydes ved at sagen indbringes for fogedretten, hvorefter der løber en ny 10 årig forældelsesfrist, så konsekvensen af din manglende betaling af gælden er den samme som mens og før du blev registreret hos RKI, blot kan du ikke længere registreres hos RKI for den samme gæld.