#228478
morsdreng

Når kendelsen om offentlig gældssanering er afsagt, er din gæld til banken nedsat til samme %-sats som den øvrige gæld omfattet af din gældssanering. Som udgangspunkt omfattes pantesikret gæld IKKE af kendelsen om gældssanering, men når der er tale om en gruppe- eller livsforsikring er situationen anderledes, fordi banken kun kan benytte den udbetalte forsikringssum til dækning af den nedsatte gæld på f.eks. 10%, men IKKE til dækning af den øvrige gæld på f.eks. 90%, som bortfald ved gældssaneringen. Som følge heraf kan banken heller ikke forlange, at du fortsat betaler præmie på HELE gruppeforsikringen, inkl. den del af forsikringen som tjener til sikkerhed for gælden som bortfald ved afsigelsen af kendelsen om gældssanering.

Drøft problemstillingen med den advokat som skifteretten antog til at hjælpe dig med gældssaneringsforslaget, idet problemet og din fortsatte betaling af præmie på gruppeforsikringen, burde have været behandlet i forbindelse med din gældssanering og det budget der lå til grund herfor.