#228476
morsdreng

At sælge huset med et tab, som må forventes at blive langt større end de 300 tkr. som gælden overstiger den forventede salgspris, på grund af udlæg, den øvrige gæld som ikke betales samt udgifterne til ejendomsmægler, diverse rapporter og ½ præmie på ejerskifteforsikring m.m. er ikke en optimal situation.

Men der er heller INGEN fremtid i en situation, hvor I skylder langt mere i huset end det kan sælges for og hvor I kun betaler en del af jeres samlede gæld. Betaler I udgifterne til de kreditorer som kan tænkes at ville sætte huset på tvangsauktion (kreditforening, bank, ejendomsskat, præmie på husforsikring) kan I sandsynligvis blive boende i huset i flere år, men nogen fremtidssikret løsning er det ikke. I skal ikke regne med at kunne låne penge nogen steder, da udlæggene og evt. registreringer hos RKI fortæller, at I ikke overholder jeres eksisterende forpligtelser. I vil heller ikke få glæde af jeres løbende nedbringelse af gælden i huset, i den derved opståede ”friværdi” tilfalder udlægshaverne og jeres øvrige kreditorer og deres fremtidige uforældede renter.

Bankens råd skal ses i lyses af, at når man ikke kan betale samtlige sine udgifter, er det sædvanligvis en bedre løsning at skære ned på sine udgifter for bedre at blive i stand til at overholde sine forpligtelser end at fortsætte som hidtil, med deraf følgende yderligere gældsstiftelse i form af påløben rente, i håbet om, at fremtiden vil bringe en løsning – for den gør den sjældent eller aldrig.

Et alternativ til valget mellem pest eller kolera kan være, at gennemgå budgettet for at finde besparelser som muligvis sammen med en bedre løn til din mand og/eller dig kan bringe balance i budgettet