#228444
morsdreng

Havde der fejlagtigt været oplyst en tinglysningsafgift på 806,50 kr., hvor den korrekte afgift er på 8.065 kr. har du IKKE lidt noget tab, da den korrekte udgift altid har været 8.065 kr. – og det er derfor kun dine forventninger til udgiftens størrelse som er bristet, men i juridisk forstand har du IKKE lidt et tab.

Det eneste vi kender til sagen er dine oplysninger om udgifter til tinglysning på 7.520 kr. og 8.000 kr. sammenholdt med oplysningen om, at der optages et realkreditlån på 427.000 kr. Det ser derfor nærmere ud til, at dine udgifter til tinglysning er langt højere end de burde være, hvilket absolut ikke giver noget grundlag for at ”bilde dig ind” at der er tale om bristede forudsætninger og at der derfor ikke er noget at komme efter hos banken.

Der manmgler derfor oplysninger til at man kan besvare dit spørgsmål på tilfredsstillende vis.