#228418
Den interesserede

SERVICEMEDDELELSE FOR ÅRET 2018:
Det gavebeløb, der kan gives afgiftsfrit til børn og andre nærtbeslægtede, udgør 64.300 kr. og til svigerbørn 22.500 kr. i 2018. Bundfradragene reguleres årligt efter reglerne i personskattelovens § 20.