#228364
morsdreng

Du stiller en række spørgsmål om forhold som ikke bør give anledning til tvivl eller spørgsmål.

Gå ind på Santanders hjemmeside, der henviser til ”Spørgsmål og svar” vedrørende opsparring. Her finder du svar på dine spørgsmål samt henvisning til den Norske Indskyder Garanti ordning, hvor du kan finde yderligere oplysninger.

Dine spørgsmål tager udgangspunkt i et citat fra Santander Bank, hvor indholdet og din udlægning heraf ikke harmonerer med indholdet i hverken Santanders eller den norske indskydergarantis hjemmesider. Dine spørgsmål beror derfor på misforståelser, som bør være ryddet af vejen, når du har læst Santanders og den norske indskydergarantis forskellige spørgsmål og svar

Naturligvis er det kun den norske indskydergaranti som kan stå for udbetalingen i tilfælde af en norsk banks konkurs, hvilket også forudsætter, at du har beløb stående på en konto i en norsk bank.
Dit citat fra Santander Bank vedrører den situationer, hvor det er SEB Bank som går konkurs og hvor beløbet endnu ikke er indsat
på Santanders konto. I så fald er din overførsel ikke kommet frem, hvilket er et spørgsmål mellem dig og din bank i Danmark og du har intet indestående hos en norske bank som skal dækkes af den norske indskydergaranti.
En indskydergaranti dækker naturligvis ikke en banks tab på en anden bank, men selv hvis den gjorde, har det næppe praktisk interesse for dig som privat indskyder.

Jeg indsatte for 4 år siden et større beløb på en højrentekonto hos Santander Bank og fandt, selv efter mere end 25 års ansættelse i PI-branchen ingen anledning til at stille spørgsmål ved indskydergarantiens dækningsomfang.

Problemet med en konto i et land, der i tilfælde af bankens konkursskal dækkes af et andet lands indskydergaranti, vil i øvrigt også gælde for Nordeas danske kunder i tilfældet af denne banks konkurs.

Hvis du ikke stiller dig tilfreds med de oplysninger som fremgår af Santander Banks og den norske indskydergarantis hjemmesider, bør du slet ikke indsætte et beløb på en højrentekonto hos Santander Bank.