#228350
morsdreng

Dit spørgsmål kan bedst besvares med følgende eksempler:

ROSKILDE BANK blev overtaget af Nationalbanken og Det Private Beredskab til Afvikling af Nødlidende PI for senere at blive overdraget til Finansiel Stabilitet. De 21 filialer blev solgt til 3 forskellige banker.

FIONIA BANK – blev de bedste kunder solgt til/overtaget af Nordea, mens de dårligste erhvervskunder overgik til en ny bank, ejet af Finansiel Stabilitet

AMAGERBANKEN blev efter konkursen overtaget af Finansiel Stabilitet. Resterne af banken blev solgt til Bank Nordic

TØNDER BANK kunderne blev solgt til /overtaget af Sydbank i forbindelse med konkursen.

Hvad der vil ske i med kunderne i Østjysk Bank i tilfælde af et nedbrud eller konkurs kan ingen vide. Den sandsynligste løsning vil være, at kunderne overtages af en eller flere andre banker eller af Finansiel Stabilitet. For Fionia Banks vedkommende, har Finansiel Stabilitet haft “tunge” kunder på bøgerne længe efter bankens nedbrud, fordi de pågældende kunder ikke kunne flytte PI eller fordi intet PI ønskede at overtage dem.

Du behøver dog ikke være nervøs for, at du kommer til at stå uden lønkonto, hævekort m.m. idet den sandsynligste løsning er, at kunderne vil blive overtaget/solgt til en eller flere andre banker.