#228348
morsdreng

Aktierne i Amagerbanken er værdiløse pga. bankens konkurs, men vil først blive slettet i værdipapircentralen når konkursboet er afsluttet, hvilket kan tage mange år, måske 10 år eller mere..

Der er næppe en god ide at vedblive med at bruge penge på opbevaring af værdiløse aktier. Hvordan vil Andelskassen lukke depotet så længe der i dette fortsat er aktier i Amagerbanken?

Du kan på nedennævnte link se nærmere om dine muligheder for at løse dit problem
https://www.business.dk/brevkassen/hvordan-haandteres-vaerdiloese-aktier