#228300
morsdreng

Banken kan stille krav, fordi den skal garantere/kautionere for en del af realkreditlånet og fordi sikkerheden for dit boliglån skal rykke for det nye realkreditlån.

Grunden til at stille krav om bl.a.hurtigere nedbringelse af boliglånet og jeres øvrige gæld i banken vil naturligvis være størst hvis det drejer sig om optagelsen af et større eller på anden vis mere belastende realkreditlån, som forøger bankens risiko og formindske sikkerheden for boliglånet.

Grunden kan også være låntagers økonomiske forhold. Jeres bankgæld har måske allerede fra starten eller p.g.a. forhøjelser fået en uforholdsmæssig lang løbetid eller også viser jeres økonomi svagshedstegn i form af gentagne overtræk, lavt indkomst og/eller rådigheds beløb, lille egenkapital, yderligere gældsstiftelse m.m. som kan få banken til at ønske hurtigere nedbringelse af sit tilgodehavende.

Men foreløbigt er den hurtigere afvikling af bankgælden alene baseret på din opfattelse af samtalen med banken. Prøv at tale med banken, hvis husstandens økonomi er i god gænge, er det stet ikke sikkert at banken vil fremsætte krav om yderligere afvikling. Men som det allerede er oplyst, kan en hurtigere afvikling af gælden også være i din interesse.