#228206
morsdreng

Det giver heller ingen mening at du vil købe endnu et hus, når du i forvejen har et hvor gælden overstiger handelsværdien. I øvrigt fremgår det ikke, om lejeindtægten dækker dine udgifter på huset i form af terminer, ejendomsskat, renovation, beskatning af lejeindtægten m.m. – det gør den sandsynligvis ikke.

Når huset er udlejet, har det ikke den samme værdi for panthaverne som hvis du selv boede i huset, idet du som ejer kan sættes ud af huset dagen efter en tvangsauktion, hvorimod en køber af huset kun kan opsige lejeren med 1 års varsel for selv at flytte ind i huset. Kan man først flytte ind iet hus 13 måneder efter købet, vil dette naturligvis have negativ indvirkning på den pris man vil give for huset – også ved køb i fri handel.

Hvad har Nybolig med dit spørgsmål at gøre?