#228178
test

der er også den mulighed at type og størrelsen af banklånet har været ukendt på budget tidspunktet.

Nu kan ingen økonomisk rådgiver hekse og derfor bliver et budget aldrig bedre ind dine indput

At banken har valgt at læge nogle standard udgifter ind som “jeg ikke har” som du skriver er for mig et indicium på at dine input til budget processen har været manglefulde.

Dit lån skal jo betales uanset om det er i budgettet eller ej. Så hvordan mordreng kan mener der kræver en nærmere gennemgag for at konstatere du ikke har lidt noget tab forstår jeg ikke.

Så du kan muligvis forhandle dig til en kompensation men hverken ankenævnet eller en domstol vil komme frem til at du har et tab der skal erstattes uanset om man måtte mener banken har et ansvar eller ej. Banke har yderlige helt sikkert tydeligt gjort at de ikke påtager sig noget ansvar for budgettet.

her er lidt klippe klistre fra en sag om forkert løn i budget arket. Selv om banken ERKENDTE fejlen var afgørelsen:

“Klageren, der har beholdt ejerlejligheden, har imidlertid ikke lidt et erstatningsberettiget tab som følge af fejlen. Ankenævnet bemærker herved, at klagerens skuffede forventninger ikke udgør et erstatningsberettiget tab. Ankenævnet kan allerede derfor ikke pålægge Nordea Bank at betale erstatning.”