Forside Fora Bankskifte Nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån

#228168
morsdreng

Nedskrivning på udlån
For udlån, hvor der forventes et tab. altså at der er indtrådt objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), skal pengeinstituttet nedskrive udlånet til nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger, herunder realisation af sikkerheder.

Eksempel: Hvis en kunde skylder banken 500 tkr. og sikkerheden for lånet kan opgøres til 100 kr. udgør bankens blanco/udlån uden sikker-hed 400 tkr. Hvis kundens forventede fremtidige betalinger/hans betalingsevne kan afvikle f.eks. 100 tkr. af gælden (nutidsværdien af hans betalinger), vil banken lide et tab på 300 tkr. som også er det beløb som lånet skal nedskrives MED, svarende til at lånet nedskrives TIL 200 tkr. eller gælden på 500 tkr. fratrukket værdien af sikkerhed og den del af gælden som skyldner forventes at kunne afvikle.